Om portalen     Nyheder     Fakta bag spillene     Skole/vejledning     Hjælp     
Nyheder > Tidligere nyheder > 2009 > Oktober

11.10.2009
Vejledning til Vismandsporten

Tryk på "Økonomiske værktøjer" for at starte spillet. Her har du mulighed for at ændre en eller flere økonomiske politikker.

Hvis du ændrer på en politik, og trykker på "Beregn 2010" vil du på forsiden få knappen "Hvad skete der" frem, som giver dig et hurtigt overblik over konsekvenserne af dit valg.

Hvis du ændrer flere variabler på en gang, vil "hvad skete der" ikke fremkomme.

"Hvad kan der ske". Her kan du få hjælp til at overskue hvad der skete?

Hvis du trykker på en af de andre knapper "Analyse", "Staten" vil du kunne se kurver med dine ændringer. Du kan se flere kurver på en gang. Holdt "CTRL" nede og klik på de små kurve.

Hvis du vil ændre flere år, tryk på "Økonomiske værktøjer" igen, og her kan du vælge at "Genberegne 2010" (Du kan kun vælge at genberegne det seneste indtastede år). Du kan også vælge at indtaste ændringer for næste år og trykke på "Beregn 2011". (eller 2012, 2013 osv.)

I "Tabeller" kan du se resultatet af dine ændringer.

I "Ændringer" kan du se dine konkrete ændringer for de resp. år.

I "Ordbog" kan du få hjælp og slå ord op du ikke forstår.

"Tilbage" fører dig tilbage til DK-spillets hovedmenu.

"Nyt Spil" annullerer alle indtastede ændringer, således at du igen kan starte på en frisk fra 2010.

"Hjælp". Ved alle skærmbilleder kan du få hjælp, der hvor du står, om det er på forsiden, analyse, stat osv.
 

01.10.09
Velkommen til Vismandsportalen

Det tidligere Vismandsspil har gennemgået en total forandring. Fra den 1. oktober 2009 vil Vismandsspillet være webbaseret og placeret på den nye samfundsøkonomiske hjemmeside www.vismandsportalen.dk.

 

Det tidligere Vismandsspil vil fremover være gratis og frit tilgængeligt for alle landets skoler og studerende.

Du kan læse mere om Vismandsportalen under punktet "Om Vismandsportalen".

Finanssektorens Hus, FinansDanmark, Amaliegade 7, 1256 København K, Tlf. 3370 1000, vismandsspillet@finansraadet.dk